Lyra

6:e februari 2023
Byggindustrin

NCC stämmer kommun på 80 miljoner kronor

Tvisten gällande vattentornet Lyra har nu fått rättsliga konsekvenser.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker