logstor

5:e augusti 2016
Fjärrvärme

Konkurrensverket förlorar rättstvist

Stockholms tingsrätt avslår Konkurrensverkets talan.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm