Köpenhamnsregionen

5:e januari 2022
Logistikläge

Stendörren utökar sitt bestånd i Köpenhamnsregionen

Köpet av en industrifastighet för 42 miljoner utgör bolagets fjärde förvärv i Köpenhamnsregionen. Stendörren Fastigheter har förvärvat Kirstinehøj 3, Kastrup från en privat säljare....
Malin Rothenborg Malin Rothenborg