karlstad airport

30:e augusti 2016
Flyg

Karlstad och Jönköping bjuder in flygbolag för anbudsgivning

Har för avsikt att gå ut med en intresseanmälan för anbudsgivning.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
24:e augusti 2016
Flyg

Karlstad Airport vill upphandla flyglinje

Karlstad Airport vill upphandla flyglinje Flyglinjen har visat sig mycket viktig för näringslivet och besöksnäringen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm