installationsföretag

30:e maj 2017
Automation

Installationsjätten skär ner

Personalminskningarna kommer att påverka 160 medarbetare i Sverige.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm