Automation
1 min lästid

Installationsjätten skär ner

30:e maj 2017, 14:40
Installationsjätten skär ner
Bild: Caverion
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Caverion genomför ytterligare aktiviteter för att möta återstående utmaningar när det gäller beläggning och resultat i Sverige. Aktiviteterna inkluderar personalneddragningar, sammanslagningar av enheter, en effektivare användning av gemensamma resurser och en integration av de svenska verksamheterna inom industri och building systems.

Dessa aktiviteter beräknas leda till personalminskningar, vilket berör cirka 160 medarbetare i Sverige.

Rörande integrationen mellan verksamheterna inom industri- och building systems kommer samtliga 350 medarbetare från den svenska industriverksamheten att överföras till division Sverige.

I februari beräknade Caverion att den återstående potentiella risken relaterad till beläggningsgraden för 2017 uppgick till 10 miljoner EUR. De nu aktuella resultaten och beläggningsförbättrande åtgärderna beräknas ge upphov till omstruktureringskostnader på cirka 6,3 miljoner EUR.  Den totala besparingen för dessa åtgärder uppgår till cirka 2,7 miljoner EUR för 2017 och 5,5 miljoner EUR för 2018.

– Om nödvändigt är vi beredda att implementera ytterligare besparingsaktiviteter under 2017. Jag ser dock inte att risken relaterad till beläggningsgraden för hela året ska överstiga den nivå som identifierades i februari, säger Ari Lehtoranta, koncernchef.

#caverion #installationsföretag #koncernchef
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0