innovationsföretagen

14:e februari 2023
Arkitektur

Larmet: 1 av 3 arkitekter har sagt upp personal

Minskad efterfrågan drabbar bolagen.
Johann Bernövall Johann Bernövall