Hushållsavfall

28:e november 2021
Energi

De får miljöpris för sin nya biogasanläggning

Vafab Miljö får Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 för sin nya biogasanläggning på Gryta i Västerås.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker