husbyggnadsinvesteringar

1:a april 2024
Bostad

Husbyggare stoppar varsel

"Mellan påsk och midsommar vänder det."
Anna Broberg Anna Broberg
17:e januari 2022
Rapporter

Rapport: Bra fart på byggandet i hela Norden

NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer visar starka siffror avseende påbörjade husbyggnadsinvesteringar under tredje kvartalet i år. Årstakten i...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
7:e december 2021
Byggindustrin

Bra tryck på husbyggandet inom industrin

I Navet Analytics kommande konjunkturranalys, som presenteras i slutet av december, presenteras ett i allmänhet positivt läge på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker