hsb göteborg

19:e januari 2023
Fastighet

Chef för nyproduktion till HSB Göteborg

Har tidigare arbetat på Skanska.
Johann Bernövall Johann Bernövall