Bostad
2 min lästid

HSB slår ihop Malmö och Göteborg

14:e juni 2023, 08:27
HSB slår ihop Malmö och Göteborg
Bildkälla: HSB.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

“Syftet är att tillsammans kunna växa och bli ännu starkare och i och med det kunna erbjuda en större medlemsnytta.” skriver HSB i ett pressmeddelande.

Fusionen planeras att vara klar den 1 januari 2026.

Under 2022 har HSB Malmö och HSB Göteborg tillsammans utrett förutsättningarna för en fördjupad samverkan och en framtida fusion. Detta presenterades första gången på HSB Riksförbunds föreningsstämma i Stockholm den 23 maj.

Planen går i linje med det tidigare arbete som HSB Riksförbund har tagit fram kring framtidens optimala föreningsstruktur, där målet är en utveckling mot färre och större HSB-föreningar, skriver HSB.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan skriva HSB-historia och inleda denna spännande resa där vi går samman. Styrelse och ledning i båda föreningarna är överens om att vi behöver växa tillsammans för att klara av att leverera framtidens hållbara bostäder och öka medlemsvärdet till HSB medlemmar, säger Kent Andersson, ordförande HSB Malmö och Lena Carlberg, ordförande HSB Göteborg i ett gemensamt uttalade.

– Det handlar om att framtidssäkra vår verksamhet i en tid då vår bransch står inför stora förändringar. Med en större och starkare organisation blir vi bättre rustade för att möta en ökad konkurrens och klara nödvändiga framtida investeringar, säger Lars Göran Andersson, VD HSB Göteborg och Michael Carlsson, VD HSB Malmö i en gemensam kommentar till beslutet.

Efter den planerade sammanslagningen blir föreningen en av de största HSB-föreningarna i landet och får en mer ändamålsenlig och effektiv organisation med 130 000 medlemmar av totala medlemskrets på 675 000 medlemmar.

Samgåendet innebär även goda möjligheter att öka utvecklingstakten kring framtida tjänster med bättre förutsättningar för bostadsutveckling, nya förvaltningstjänster, digital och hållbar omställning samt värdeutvecklande rådgivning till bostadsrättsföreningar.

Sammanslagningen kommer även att innebära effektivisering, främst genom att stabs- och ledningsfunktioner slås samman. Var föreningens huvudkontor och styrelsens säte kommer att placeras är ännu inte fastställt. Förutom en större nyproduktionsverksamhet kommer den nya föreningen att förvalta fler än 650 bostadsrättsföreningar och inneha ett fastighetsbestånd med drygt 4 000 hyreslägenheter.

Det slutgiltiga beslutet om sammanslagningen sker på föreningarnas respektive stämmor.

#hsb #hsb göteborg #hsb malmö #hsb riksförbund
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0