Hotel Diplomat

9:e november 2022
Fastighet

Klassiska Hotel Diplomat byter ägare

Säljaren har ägt fastigheten sedan 1917.
Johann Bernövall Johann Bernövall