hemvistskola

22:a december 2021
Skola reportage

4 trender inom byggandet av skolor

När det planeras för nya skolor finns det mycket att tänka på. Det handlar om allt från storlek och byggmaterial till hur läromiljöerna ska planeras och vem som ska få i uppgift att bygga den...
Emilia Granberg Emilia Granberg
14:e december 2021
Skola reportage

Viktigt att tänka på vid bygget av skolor – intervju med Skolhusgruppen

Under de senaste åren har trycket på att bygga nya skolor och bygga om gamla ökat, vilket gjort att fler aktörer börjat ge sig in på skolmarknaden. Exakt hur man ska bygga en skola kan dock...
Emilia Granberg Emilia Granberg