Byggindustrin Skola reportage
3 min lästid

Viktigt att tänka på vid bygget av skolor – intervju med Skolhusgruppen

14:e december 2021, 11:08
Viktigt att tänka på vid bygget av skolor – intervju med Skolhusgruppen
Karolina Lorentzi, ordförande för Skolhusgruppen och arkitekt på Tengbom, samt Förskolan Vattenhjulet. Bild: Tengbom/Maria Lindgren
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Under de senaste åren har trycket på att bygga nya skolor och bygga om gamla ökat, vilket gjort att fler aktörer börjat ge sig in på skolmarknaden. Exakt hur man ska bygga en skola kan dock upplevas som svårt att veta eftersom det mesta handlar om råd och riktlinjer – inte styrande regler. Vi har därför pratat med Karolina Lorentzi, arkitekt och ordförande för föreningen Skolhusgruppen, som ger några tips på vad de tycker är viktigt att tänka på när man bygger en skola.

Idag finns en stor brist på skollokaler och enligt Skolhusgruppen pratar vi om 1 000 skolor på 10 år. Därför menar föreningen att det just nu är extra viktigt att ta chansen att skapa bra lokaler som verkligen fungerar för verksamheten. Skolhusgruppen är en ideell förening och ett nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar och enligt Karolina Lorentzi, ordförande för föreningen och arkitekt på Tengbom, finns det flera viktiga saker att tänka på för att skolan ska bli så bra som möjligt.

– Vid bygget av en skola är det viktigt att det finns ett samspel mellan pedagogik och arkitektur, alltså att byggnaden och den fysiska miljön ska stödja verksamheten. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att skapa lokaler och skolgårdar där eleverna får känna sig trygga och kan få studiero. Samtidigt ska skolan vara en stimulerande mötesplats vilket gör att det är viktigt att tänka på balansen mellan slutet och öppet, säger Karolina Lorentzi.

Att själva byggnaden ska ge en blandning av både slutet och öppet hittar Karolina och Skolhusgruppen i den så kallade hemvistskolan.

– Man kan tänka sig skolan som en blomma där det gemensamma och de större sammanhangen är i mitten, och där hemvisterna och arbetslagens ytor är blombladen. Det blir som en slags social gradering där man både kan välja det lilla och slutna eller det stora och öppna. Den spännvidden tycker jag att en skola ska innehålla, säger Karolina Lorentzi.

Något annat som är viktigt att tänka på är att skolan ska byggas för att klara av att möta alla elevers olika behov. Det går till viss del att möta med inredning men är också en viktig fråga vid utformning av byggnad och utemiljö. Det är också önskvärt att skolbyggnaden i sig har en identitet som förmedlar att det är en viktig verksamhet som pågår inne i lokalerna.

– Det är viktigt att skolan byggs på ett sådant sätt att man känner sig stärkt av skolan och därmed både blir glad och får lust att lära. Det kan ske på olika sätt, men det är väldigt viktigt att skolan ska signalera att verksamheten är viktig. En tillfällig paviljong till exempel ger ju inte alls samma dignitet som en riktig skolbyggnad, säger Karolina och avslutar:

– Ett sätt att skapa dignitet på, som faktiskt också är min hjärtefråga, är att skapa byggnader som ger förutsättningar för samverkan mellan utbildning, kultur, idrott och andra offentliga verksamheter. Att skolan både kan användas för utbildning och kreativitet under dagtid, samtidigt som den kan spela en roll för lokalsamhället på kvällstid. Det tycker både jag och Skolhusgruppen är viktigt.

#bygg #hemvistskola #skola #skolhusgruppen #tengbom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0