Färöarna

20:e april 2022
Eldistribution

Ny plan för utbyggnad av tidvattenparker på Färöarna

Omfattar storskalig utbyggnad med potential att täcka 40 procent av landets elförbrukning.
Redaktionen Redaktionen