exploateringsavtal

4:e oktober 2023
Byggindustrin

Carlson (KD) ger Boverket nytt uppdrag

Ska ta fram vägledning för exploateringsavtal.
Johann Bernövall Johann Bernövall
11:e augusti 2022
Företag & Affärer

Atrium tecknar stort avtal med Stockholms stad

Hela investeringen beräknas till drygt 5 miljarder kronor.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker