Byggindustrin
2 min lästid

Carlson (KD) ger Boverket nytt uppdrag

4:e oktober 2023, 11:31
Carlson (KD) ger Boverket nytt uppdrag
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Foto: Pontus Lundahl / TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal, med syftet att bidra till en effektivare, tydligare och enhetligare tillämpning av regelverk rörande exploateringsavtal. Vägledningen ska främst rikta sig till kommuner, byggherrar och fastighetsägare samt myndigheter som berörs av en exploatering med anledning av plangenomförandet.

– Byggbranschen har efterfrågat stöd och vägledning för att lättare kunna planera för framtida utbyggnadsprojekt. I dag menar branschen att det är svårt att förutse vilka krav som kommuner kan komma att ställa och hur kostnaderna ska fördelas. En vägledning för arbetet med exploateringsavtal kan vara ett viktigt stöd för alla inblandade aktörer och dessutom öka allmänhetens insyn och förståelse för exploateringsprocesser, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Avsaknaden av vägledning på nationell nivå gällande tillämpning av regler om exploateringsavtal medför att det i dag förekommer olika tolkningar på lokal nivå. Kommunerna har också olika rutiner för förhandlingar om exploateringsavtal och tillämpar olika, och ofta brett formulerade, principer för vad exploateringsavtal ska reglera.

Det bör därför göras tydligare vilka åtgärder som en byggherre eller en fastighetsägare kan åläggas att bekosta och hur kostnaderna ska fördelas mellan olika aktörer, skriver regeringen.

Den kommande vägledningen ska vara tillämplig vid förhandlingar rörande avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Den ska inte avse avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2024.

#boverket #detaljplan #exploateringsavtal #regeringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0