eu-stöd

13:e april 2015
Vägar

EU-pengar till infraprojekt i Malmö

Den totala kostnaden av studien är 20 miljoner
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
2:a mars 2015
Senaste nytt infrastruktur

Skånska transportprojekt kan få EU-stöd

Skånska transportprojekt kan få EU-stöd Sveriges totalt 56 ansökningar summerar till drygt en halv miljard euro.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm