Senaste nytt infrastruktur
2 min lästid

Skånska transportprojekt kan få EU-stöd

2:a mars 2015, 15:48
Skånska transportprojekt kan få EU-stöd
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Regeringen har med flera transportprojekt som berör Skåne i sin ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa. Det gäller bland annat en satsning som ska ge tillgång till ladd- och tankstationer för hållbara drivmedel längs hela sträckan Oslo-Hamburg samt ett antal viktiga sjöfarts- och järnvägsprojekt.

Åtta miljarder euro kan sökas ur fonden. Sveriges totalt 56 ansökningar summerar till drygt en halv miljard euro.

– Det är viktigt och positivt att regeringen ser betydelsen av hållbara gränsöverskridande transporter. Skånes betydelse för Sveriges samlade infrastruktur blir extra tydlig när det uttalade målet är ett sammanlänkat Europa, säger Mätta Ivarsson (MP), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ett av de prioriterade projekt regeringen skickar till EU-kommissionen är GREAT, ”Green Regions with Alternative Fuels for Transport”. Målet med satsningen, som Region Skåne koordinerar, är att skapa en korridor med infrastruktur av snabbladdare för elbilar samt tankställen för flytande fordonsgas hela vägen mellan Oslo och Hamburg.

Flera projekt handlar om att bygga bort flaskhalsar inom järnvägen. I Skåne berörs bland annat Söderåsbanan mellan Åstorp-Teckomatorp, Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv samt sträckorna Malmö-Fosieby-Trelleborg och Lund-Flackarp.

– Skånes geografisk läge gör att Sverige påverkas rejält av satsningar i infrastruktur i Skåne. Våra järnvägar, vägar, hamnar och fasta förbindelse måste ha kapacitet, för att vår export från vår basindustri ska fungera. Därför är det logiskt att regeringen prioriterar så här, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Bland projekten ingår också ett projekt i Helsingborgs och Trelleborgs hamnar som syftar till att reducera sjöfartens svavelutsläpp genom att ersätta olja med flytande naturgas (LNG), samt ett projekt vars mål är eldrivna färjor mellan Helsingborg och Helsingör.

På Sveriges lista finns även ”Iberian ScanBaltic Corridor”, en transportkorridor mellan Helsingborgs hamn och spanska Bilbao, ett projekt som sker inom ramen för satsningen ”Motorways of the Sea”.

#eu-stöd #lommabanan #region skåne #skåne #söderåsbanan #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0