arkitekturhistoria

18:e januari 2022
Byggnationer reportage

Arkitekturhistorikerns bästa tips för framtidens badhus

Idag är det inte ovanligt att gamla badhus rivs för att ersättas av nya och större badhus i ytterkanten av stan. Men är det verkligen nödvändigt att riva bara för att bygga nytt? Enligt...
Emilia Granberg Emilia Granberg