Byggnationer reportage
4 min lästid

Arkitekturhistorikerns bästa tips för framtidens badhus

18:e januari 2022, 11:55
Arkitekturhistorikerns bästa tips för framtidens badhus
Martin Rörby i Växjö Simhall – ett badhus som länge omdebatterats. Idag diskuteras det om byggnaden ska rivas eller byggas om. Foto: Anders Bergön
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 1

Idag är det inte ovanligt att gamla badhus rivs för att ersättas av nya och större badhus i ytterkanten av stan. Men är det verkligen nödvändigt att riva bara för att bygga nytt? Enligt arkitekturhistorikern Martin Rörby finns det många andra sätt att bygga på vilket både gynnar Sveriges arkitektur och vårt klimat.

Bland Sveriges badhus och simhallar hittas en rad byggnader som kom till under perioden efter Andra världskriget fram till mitten av 70-talet. Det innebär att flera av dessa badhus uppnått en ålder där de måste renoveras för att hålla måttet. Men i stället för att renovera eller på annat sätt bevara byggnaderna väljer många att riva och bygga nytt.

– Bland badhusen som byggdes mellan 30- och 70-talet finns många byggnader med stora arkitektoniska och konstnärliga värden. Ofta var det landets skickligaste arkitekter som ritade dessa badhus och det var heller inte ovanligt att konstnärer bidrog med stora väggmosaiker eller andra konstverk. Att dessa nu rivs känns både tråkigt och i många fall onödigt eftersom byggnaderna oftast är fullt brukbara även om de kanske inte längre passar som badhus, säger Martin Rörby, arkitekturhistoriker.

I stället för att riva menar Martin Rörby att det först och främst borde göras en ordentlig utvärdering om byggnaden skulle kunna användas till någon annan verksamhet. Kanske skulle den kunna användas som kontor, utbildningslokal, bibliotek eller en kombination av biograf och restaurang så att arkitekturen från den äldre generationen får leva kvar.

– Att arkitekturen får leva vidare är viktigt, men att avstå från att riva byggnaderna är minst lika viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Att riva en betongbyggnad som någon gång inneburit stora koldioxidutsläpp för att i stället bygga nytt är inte hållbart, säger Martin Rörby.

En annan trend inom badhusbyggandet idag är att samtidigt som badhusen inne i städerna rivs så byggs de nya badhusen på större tomter utanför stan.

– Förr i tiden var ofta badhusen en social samlingspunkt mitt i byn men idag byggs allt fler byggnader i mer perifera lägen utanför stan. Det tar både bort gemenskapen som fanns i staden, men det skapar också ett bilberoende som inte alls är hållbart i den klimatkris vi lever i.

”Viktigt att hitta en balans”

Enligt Martin Rörby är det alltså viktigt att ett gammalt badhus inte rivs utan att man först tittat på byggnaden och utvärderar dess potential. Men hur ska man göra för att hitta balansen mellan att riva och bygga nytt? Här har Martin en idé om en helt ny yrkesgrupp som skulle kunna rädda många av Sveriges äldre badhus.

– För att rädda badhusen och bygga hållbart är det viktigt att våga tänka nytt. Här tror jag på en helt ny yrkesgrupp med människor som professionellt utvärderar och tittar på vad Sverige har för byggnadsstock. Dessa skulle sedan kunna hjälpa till att matcha ihop befintliga byggnader med verksamheter som behöver nya lokaler. En sån yrkesgrupp tror jag skulle kunna ha en stor marknad och vara en viktig del i omställningen mot hållbart byggande, säger Martin Rörby och avslutar:

– Allt som allt är det viktigt att hitta en balans i frågan kring att riva, bygga nytt och att bygga om, men det måste det bli en självklarhet att man aldrig fattar ett rivningsbeslut utan att först ha prövat om huset kan användas till något annat. Här går klimatarbetet och bevarandet av samhällets kulturhistoriska värden hand i hand – och om vi kan kombinera dessa kan vi dessutom rädda flera av Sveriges badhus.

Eskilstunas gamla simhall ritades av Paul Hedqvist 1933. Idag har badhuset byggts om till bibliotek för Mälardalens Högskola och här finns känslan av bassängen fortfarande kvar. Bibliotekstrappan leder från det som en gång var bassängbottnen.
Eskilstunas gamla simhall ritades av Paul Hedqvist 1933. Idag har badhuset byggts om till bibliotek för Mälardalens Högskola och här finns känslan av bassängen fortfarande kvar. Bibliotekstrappan leder från det som en gång var bassängbottnen.
Bild: Åke E:son Lindman
#arkitektur #arkitekturhistoria #badhus #simhallar
Like
1
Dislike
0
Love
0
Angry
0