SäkerhetDålig snö- och isröjning ett stort problem
5/12/2013 2min lästid

Dålig snö- och isröjning ett stort problem

5/12/2013 2min lästid
Dålig snö- och isröjning ett stort problem

Det anser 70 procent av Stockholmarna.

Dålig is- och snöröjning är ett stort problem på Stockholms gator anser 70 procent av Stockholmarna i en nyligen genomförd undersökning av SKOP på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm.

– Vi vet av erfarenhet att snö- och isröjning alltid ställer till problem när snö och kyla väl etablerat sig, säger Per Forsling, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm. Därför har vi bland annat en överenskommelse med Stockholms stad i syfte att öka framkomligheten på stadens gångbanor.

Överenskommelsen säger att all snö som skottas från tak, samt den is som bildas på grund av att dagvatten leds ut från stuprör på gångbanan, ska tas om hand av fastighetsägaren. All takskottning ska föregås av en avspärrning för att garantera säkerhet för trafikanter och fordon. Snö från tak ska i samband med takskottning flyttas från gång- och cykelbana mot körbana och isbildning från stuprör ska halkbekämpas eller tas bort. Allt för att underlätta framkomligheten för gående och cyklister.

– Vi vet att vintervädret kan ställa till besvär, men våra medlemmar står väl rustade, säger Per Forsling.

Utöver samarbetet med staden har Fastighetsägarna Stockholm under många år genomfört ett omfattande arbete för att snöskottning av taken, avspärrning kring fastigheter och eliminering av istappar ska ske på ett snabbt och effektivt men framförallt säkert sätt.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!