Projekt
2 min lästid

Nya skolan ska kunna nyttjas av flera verksamheter

Östergårdsskolan, Halmstad
10:e januari 2024, 12:04
Nya skolan ska kunna nyttjas av flera verksamheter
Den nya skolbyggnaden ska vara färdig sommaren 2024. Illustration: White Arkitekter.
Christopher Blanck Christopher Blanck

I slutet av 1960-talet byggdes Östergårdsskolan. En skola som består av åtta byggnader och rymmer 650 elever från årsklass fyra till nio. Men i kommunen har det generellt sett byggts många förskolor de senaste åren och nu är behovet av att bygga fler och renovera befintliga skolor stort berättar Madelene Johansson, projektledare på Halmstad kommun. Därför beslutades att bygga en ny skola på samma plats där Östergårdsskolan, som rivs i omgångar, står i dag.

– Vi har många skolprojekt som är i både bygg- och projekteringsfasen men även färdigställda. Arbetet med nya Östergårdsskolan är i full produktion och där ligger vi helt enligt både plan och budget. Innan vi kunde börja bygga den nya skolan fick vi riva 2,5 byggnad av den befintliga Östergårdsskolan, säger Madelene Johansson och fortsätter:

– Vi har ett bra samarbete med både entreprenören och verksamheten. Skolans elever har även varit med och tagit fram och presenterat idéer för skolan i form av ritningar, bilder och text. Detta ligger till grund för delar av skolans utformning och gestaltning.

Från 650 till 900 elever

När Nya Östergårdsskolan är färdig kommer den bestå av en stor byggnad med som högst fyra våningar. Dessutom kommer elevkapaciteten att ökas från 650 elever till 900.

– Förutom att vi bygger en ny skola kommer vi även bygga en fullstor idrottshall, med läktarfunktion för 400 personer, som integreras med skolbyggnaden, säger Madelene Johansson.
Byggarbetet av den nya skolan, idrottshallen och delar av utemiljön ska vara färdig sommaren 2024.

Därefter fortsätter rivningsarbetet av den befintliga skolan och färdigställandet av utemiljön som ska vara klart sommaren 2025.

– Fasaderna är färdiga och det som pågår just nu är markarbeten, målning och installationer. Produktionen i huset är indelad i olika etapper och vi har kommit olika långt i huset, säger Madelene Johansson.

En plats för mer än skolverksamheten

Vidare berättar Madelene Johansson att det inte bara är skolverksamheten som kommer kunna nyttja skolan och idrottshallen. De kommer även att vara tillgängliga för kulturförvaltningen, externa föreningar och lägerverksamhet.

– Vår ambition är det ska vara fler än bara elever och personal från skolan som är aktiva på den här platsen, säger hon.