Projekt
2 min lästid

Norrbotniabanan: Klartecken för sträckan Dåva-Skellefteå

Norrbotniabanan
19:e januari 2024, 07:13
Norrbotniabanan: Klartecken för sträckan Dåva-Skellefteå
Foto: Marcel Köppe, Trafikverket.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Då dagens stambanor i norra Sverige har en låg kapacitet som begränsar både godstrafik och persontrafik byggs Norrbotniabanan mellan norrlandskustens städer. Med den 27 mil långa järnvägsbanan ska resetiderna halveras, samtidigt som den nya banan ska möjliggöra för tyngre och miljövänligare godstransporter.

– Det här är ett projekt som binder ihop hela kustlinjen och har man bott i Norrland så har man hört det pratas om järnvägen i många år. Det är jätteviktigt med en satsning i den här delen av landet och jag längtar tills jag själv får åka på banan, säger Peter Jonsson, pressansvarig för Norrbotniabanan på Trafikverket.

Byggs i etapper

Sträckan är uppdelad i tre delar – Umeå–Dåva, Dåva–Skellefteå och Skellefteå–Luleå, och nu pågår byggnation på Umeå–Dåva förfullt. Norrbotniabanan får stationer i Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

– Just nu pågår den stora markentreprenaden mellan Umeå och Dåva som beräknas vara klart i oktober 2024. Runt vecka 14 har vi start för arbetet med Ermarkstunneln som ska färdigställas sommaren 2026, uppdaterar Richard Österbacka, projektledare på Trafikverket.

Senare kommer arbetet med att få spår, el, signaler och telekommunikation på plats, och målet är att ha sträckan öppen för inledande godstrafik 2026.

Viktig milstolpe

På sträckan Dåva-Skellefteå pågår projektering och planering och för Skellefteå-Luleå pågår planering. Vintern 2022 överklagades planerna för Norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå, men i december i fjol fick projektet ett glädjande besked – samtliga överklaganden avslogs av regeringen.

– Än är det mycket arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi har fått klartecken att fortsätta med arbetet att förbereda byggstarter längs sträckan, sa Lars Bergdahl, chef för Norrbotniabanan på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Målet för Dåva–Skellefteå är att påbörja bygget med ledningsomläggningar och andra förberedande arbeten under 2024.