Projekt
2 min lästid

Jätterenoveringen av kraftverket blir klar i sommar

Trängslets kraftverk, Älvdalen
17:e januari 2024, 19:11
Jätterenoveringen av kraftverket blir klar i sommar
Foto: Per Fektenberg.
Christopher Blanck Christopher Blanck

Arbetet med att renovera Trängslets kraftverk inleddes med förstudier under 2008. Tio år senare, hösten 2019, sattes spaden i marken och själva ombyggnationen startade. Trängslets kraftverk, som färdigställdes i början av 60-talet, är ett av de större vattenmagasinen i Norden. Dammen är 125 meter hög och 900 meter lång.

– Nu är det inte så mycket som återstår. Vi håller på med små justeringar och går igenom restpunktlistor. Sedan ska man ta utskoven i drift och testa dem innan de lämnas över till driftorganisationen. Tanken är att vi ska vara klara med allt före midsommar, säger Per Fektenberg, huvudprojektledare på Fortum och fortsätter:

– Men vi får inte börja slappna av än, även om byggarbetsplatsen blir mindre och mindre och aktörerna blir färre. Det kommer bli intensivare när snön och isen försvinner.

Ska förbättra förmågan

Renoveringen av kraftverket genomförs för att förbättra dammens förmåga och möjlighet att leda vatten förbi kraftstationen vid höga flöden. Dessutom ska dammens stabilitet och erosionstålighet förstärkas.

– Projektet är helt inriktat på anläggningens dammsäkerhet. Det är det som vi koncentrerat oss på till 100 procent och vi har fullföljt projektet enligt plan på ett väldigt bra sätt, trots en del externa störningar under åren säger Per Fektenberg.