Projekt
2 min lästid

Hammarforsens kraftverk genomgår omfattande restaurering

Hammarforsens kraftverk
15:e januari 2024, 19:33
Hammarforsens kraftverk genomgår omfattande restaurering
Foto: Oskar Gunnebrink, NCC.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Sedan 2023 har Hammarforsens kraftverk varit under renovering. Det är ett stort projekt som delats upp i två delar där den ena handlar om att byta ut tre vattenkraftsturbiner och en generator, medan den andra handlar om att bygga ett nytt utskov. Bakom projektet hittas Statkraft Sverige och om allt rullar på väntas projektet färdigställas under 2025.

– Målsättningen är att fortsätta vara en tillförlitlig producent av flexibel förnybar energi under det kommande seklet. Vår befintliga flexibla vattenkraft är en ryggrad i energiförsörjningen, många anläggningar är gamla trotjänare och det är mycket viktigt att vi reinvesterar i dessa, säger Jakob Norström, vd för Statkraft Sverige.

Ett projekt i samverkan

I projektet utförs flera delar i samverkan och enligt Urban Blom, projektchef på Statkraft, fungerar samarbetet väldigt bra med samtliga aktörer.

– Det är både god ordning, bra stämning och en positiv säkerhetskultur. Likaså går arbetet enligt plan och i stationsbygget har vi precis satt det första ombyggda aggregatet i provdrift. Vid utskovet har vi avslutat alla dykarbeten, byggt en ganska omfattande fångdamm och rivit i stort sett allt som ska rivas. Nu kommer arbetet fortsätta med uppbyggnaden av strukturer, pelare, skibord och annat.

För bygget av utskovet har NCC generalentreprenaden. Utskovet ska öka avbördningskapaciteten i kraftverket för att garantera dammsäkerheten, och utöver bygget av fångdammen och rivningsarbetena kommer projektet innehålla utbytet av den befintliga segmentsutskovsluckan. Denna ska ersättas med två mindre dammluckor. Samtidigt ingår gjutnings- och betongarbeten, instrumentering och en höjning av tätslitsen vid Hammarnäset. För betongarbetena används klimatförbättrad betong.

Har ni stött på några utmaningar?

– Vi arbetar i vattenvägar och vid utskovet har vi en stationsdel på vardera sida om projektområdet. Det är en utmaning i sig – både rent säkerhetsmässigt och logistiskt. Men hittills har allt gått bra. En annan utmaning är att kunna hantera vattenflödet även när möjligheterna är begränsade men för att rusta för extremt höga flöden vi har provisoriska lösningar, svarar Urban Blom och avslutar:

– Skulle en sådan situation uppstå är vi förberedda för det.