Projekt
2 min lästid

Förskolan renoverad – och anpassad efter behovet

Väderleken, Lund
10:e januari 2024, 11:44
Förskolan renoverad – och anpassad efter behovet
I början av nästa år slår förskolan Väderleken dörrarna. Bildkälla: Olof Fürst.
Christopher Blanck Christopher Blanck

Lokaler som inte är ändamålsenliga. Brist på ventilation och en uppnådd teknisk livslängd. Det är de tre anledningarna till att förskolan Väderleken i Lund har genomgått en omfattande renovering under 2023.

– Vi har genomfört en underhållsrenovering med anpassningar för Väderlekens verksamhet. Det vi har gjort är att ändra planlösningen, satt in mer luft och ventilation, bytt ut tappvatten- och värmestammar och bytt ytskikt. Dessutom får förskolan ny inredning, belysning och ett nytt tak med solceller på. Förskolan har även fått ett nytt tillagningskök, säger Olof Fürst, fastighetsförvaltare på Lunds kommun.

Olof Fürst berättar att arbetet blev ett par månader försenat efter att tilldelningsbeslutet blev överprövat två gånger. Tanken var att arbetet skulle starta i mars, men byggstarten försenades till juni.

– Vi har arbetat med en tidspressad plan men allting har gått väldigt bra. Samarbetet med entreprenörerna har fungerat bra och det har varit väldigt roligt, säger Olof Fürst.

Den femte december slutbesiktades skolan och efter det lämnades nycklarna över till verksamheten som startar upp i nya och moderna lokaler efter årsskiftet.

Bättre ljudmiljö

Förskolan Väderleken ligger i Klostergården lite utanför centrala Lund med närhet till både Klostergårdsskolan och naturen. Och i samband med tågspårsutbyggnaden i området fick förskolan ett nytt bullerskydd runt omkring sig.

– Det nya bullerplanket gör att ljudmiljön har blivit mycket bättre än vad den var innan. Det är väldigt positivt för verksamheten, säger Olof Fürst.