Projekt
3 min lästid

Förbifart Stockholm når två stora milstolpar under hösten

Förbifart Stockholm
16:e oktober 2023, 13:45
Förbifart Stockholm når två stora milstolpar under hösten
I början av oktober sprängdes den sista salvan vid Lovön. Foto: Nikolaos Leventis TRV.
Christopher Blanck Christopher Blanck

Drygt 100 meter återstår av de drygt totalt sex mil av ramptunnalar, arbetstunnlar, huvudtunnel och tvärtunnlar som utgör E4 Förbifart Stockholm mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr. Efter drygt sju års arbete kommer den sista sprängsalvan att utlösas i början på oktober.

– Vi kommer framåt och ligger bra till med den plan vi följer för att kunna nå den här milstolpen. Att vi kommer spränga den sista salvan är en stor milstolpe för hela projektet. Efter sprängningen tar det några veckor innan man kan börja åka där och när det väl går kommer det på sikt att underlätta för logistiken och våra transporter, säger Camilla Magnusson, projektchef för E4 Förbifart Stockholm, och fortsätter:

– 2023 är ett år när flera entreprenader går mot sitt slut och flera slutbesiktningar kommer genomföras under hösten.

Byggnadsarbeten har avtagit

Både trafikplatserna i Häggvik och Akalla är klara på många ställen och vissa delar är trafiksatta. Under hösten påbörjas med arbetet med tekniska installationer som är en av årets stora milstolpar berättar Camilla Magnusson.

– Det som är positivt är att vi kan påbörja arbetet med installationerna på norra sidan och testa oss fram och se så att våra planer och tänkta arbetssätt fungerar innan vi påbörjar arbetet på södra sidan under nästa år, säger hon och fortsätter:

– När vi är klara i Akalla flyttar vi över och börjar arbetet på söndra sidan innan vi återvänder norrut och sedan avslutar vid Lovön.

I Hjulsta har väg- och ledningsarbeten utanför tunnelmynning och ramper pågått under sommaren. Under hösten fortsätter arbetet med att färdigställa trafikplatsen.

Vägen klar under hösten

Vid trafikplats Vinsta byggs Bergslagsvägen, mellan Bergslagsplan och Skattegårdsvägen, om. På Bergslagsvägen bygger man två cirkulationsplatser och vägen beräknas vara färdig under hösten. Men redan under sommaren öppnade man upp den östra delen av Skattegårdsvägen som ansluter till Bergslagsvägen från Vällingbyhållet. Så småningom kommer vägarna om att ansluta till på- och avfartstunnlarna för E4 Förbifart Stockholm.

Vid Kungens kurva pågår VA- och väguppbyggnadsarbeten, och vid Smista Allé och Häradsvägen har vägen de befintliga gång- och cykelvägarna breddats.

Stor del av sträckan färdigställd

Under sommaren färdigställdes en stor del av sträckan på Ekerövägen. Bland annat Lindö tunnel och de två trafikplatser som ansluter till Förbifarten. Det innebär att de fyra körfälten är öppna på halva vägsträckan. Den sista sträckan planeras att bli färdig under 2024.

– Att en längre del av sträckan är öppnad är jättepositivt. Den gamla tunneln är renoverad och nu är båda öppna för all trafik, säger Camilla Magnusson.