Projekt
2 min lästid

En miljardinvestering i centrala Göteborg 

Nya Konst
16:e oktober 2023, 14:21
En miljardinvestering i centrala Göteborg 
I centrala Göteborg byggs Nya Konst. Illustration: Tham & Videgård.
Logo
Logo
Logo
Emilia Granberg Emilia Granberg

Som en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och den mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där, byggs det nya tillskottet Nya Konst. I det nya bygget ska fakultetens institutioner Högskolan för konst och design samt Högskolan för scen och musik flytta ihop och husen ska bli en hemvist för studenter, forskare och lärare inom olika konstnärliga ämnen.

– Tillsammans med Göteborgs universitet skapar vi en effektiv och ändamålsenlig byggnad där Konstnärliga fakultetens alla ämnen kan samlas i lokaler som ger förutsättningar för framstående utbildning och forskning. Universitetsområdet vid Näckrosen stärks som en levande plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Specifika och flexibla lokaler

Som tidigare nämnt består satsningen av en ombyggnad av befintliga Artisten samt två nya huskroppar i sex våningar, och här byggs allt från verkstäder, danssalar, konsertsalar och studios till gallerier, ateljéer, kontor och restaurang.

De två nya husen omfattar 35 000 kvadrat medan ombyggnationen omfattar cirka 11 000, och eftersom aktörerna satsar hållbarhet är målet att söka certifieringarna Miljöbyggnad Guld och Silver. Lokalerna byggs också efter en flexibel utformning så att de enkelt ska kunna ställas om utefter universitetets framtida behov.

Integrerad uppgång från Västlänken

Utöver de nya lokalerna innefattar projektet dessutom en uppgång från Västlänkens station Korsvägen – en uppgång som kommer vara integrerad i den nya tillbyggnaden Längan. Genom uppgången vill aktörerna öppna upp byggnaden och universitetet ytterligare mot staden, samtidigt som närheten till kollektivtrafiken ska göra det smidigt att resa hållbart till och från campus.

Bygget startades början av 2023 och under 2025 väntas Konstnärliga fakulteten kunna börja flytta in i sina nya lokaler.