Projekt
3 min lästid

Dubbla spår på Västkustbanan – fler tåg och kortare restid

Västkustbanan
18:e januari 2024, 19:58
Dubbla spår på Västkustbanan – fler tåg och kortare restid
Kattarp station. Foto: Trafikverket.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Då Västkustbanan är en viktig förbindelse för persontrafik i västra Sverige är stora delar av sträckan dubbelspår. Länge har dock den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg enbart varit enkelspår, vilket innebar att sträckan var en flaskhals i systemet. Nu har även denna sträcka byggts om till dubbelspår – en byggnation som pågått under de senaste tre åren.

– Det nya spåret har resulterat i en kapacitetsökning på 25 procent. Tack vare dubbelspåret har vi kunnat gå från åtta till tio tåg i timmen och på hela sträckan har vi minskat restiden med cirka tio minuter, berättar David Smedberg, projektledare på Trafikverket.

Med det nya spåret har några av Trafikverkets mål varit att gynna tågresandet med fler avgångar, ökad punktlighet, lägre störningskänslighet och minskade förseningar. I sin tur ska spåret även gynna den regionala utvecklingen då orterna blir mer attraktiva.

– I ombyggnaden har vi inte bara byggt nytt spår – vi har också byggt om stationerna på sträckan, byggt en ny gångbro och byggt bort plankorsningar för att öka säkerheten. I det stora hela har vi verkligen skapat ett stort lyft för tågresenärerna, samt för de som bor längs med sträckan, säger David Smedberg.

Klart i tid, trots stora utmaningar

Den 3:e december öppnade det nya spåret för järnvägstrafik, precis enligt tidplan, och veckan därefter firades tågstarten med stationskalas i både Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Helsingborg. Men att allt skulle färdigställas i tid var inte alltid något som kändes självklart, berättar David Smedberg:

– Det här är ett projekt som stött på flera utmaningar. Vår första utmaning var ett försenat byggstartsbeslut och därefter följde utmaningarna med materialförsörjning – något som flera branscher drabbades av. På vissa komponenter ökades leveranstiden från tre månader till ett år vilket innebar att vi behövde göra stora omplaneringar och tidigareläggningar för att få klart bygget i tid, säger han och tillägger:

– Utöver det hade vi en större brand i en viktig transformatorfabrik i Finland vilket innebar att även dessa leveranser blev försenade. Vi har också känt av konsekvenserna från coronan och därefter inflationen som drabbade flera av våra entreprenörer ekonomiskt. Men trots alla utmaningar kunde vi i slutändan se till att färdigställa järnvägen i tid.

Hur skulle du sammanfatta bygget?

– Vi har en hel del kvar att göra innan hela det stora projektet ses som klart men om man ser till själva spårutbyggnaden så är vi väldigt nöjda med resultatet. Produktionen har hållit en väldigt hög kvalitet och under hela projektets gång har vi haft en kontinuerlig kommunikation med allmänheten och närboende. Vi har klarat av att bygga enligt tidplan och ett stort mål som vi nått är att under den fyra år långa projekttiden har vår personal klarat sig helt från allvarliga incidenter. Det har varit väldigt viktigt för oss.

Vad är det som kvarstår?

– Projektet är uppdelat i ett antal olika entreprenader. För dubbelspårsentreprenaden kvarstår de sista markarbetena så som asfaltering och återställande av mark, samt avslutande besiktningar som vi ska vara färdiga med under våren. Sedan har vi en pågående entreprenad där vi bygger kraftstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa. Dessa ska vi börja besikta av i Ängelholm och Kattarp, och i Ramlösa kommer produktionen pågå under våren, svarar David Smedberg och avslutar:

– Sist men inte minst kommer vi fram till sommaren att arbeta med att överlämna slutdokumentation och förvaltningsdata till vår drift- och underhållsavdelning, och i ett separat projekt bygger kommunen en gata under Maria station. Det blir det sista steget i att färdigställa den stationen.