Ekonomi
1 min lästid

KI-barometer: "Kortvarig lågkonjunktur"

21:a juni 2023, 13:21
KI-barometer:
lva Hedén Westerdahl, chef för Konjunkturinstitutets prognosavdelning. Foto: Claudio Bresciani/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten gör det att BNP minskar något de närmaste kvartalen.

Efterfrågan på arbetskraft är dock fortsatt stark och det finns ännu inga tecken på att arbetsmarknaden håller på att försvagas, menar KI.

Lågkonjunkturen bedöms bli relativt kortvarig och syns främst genom att företagens produktivitet blir lägre än normalt. På arbetsmarknaden kommer lågkonjunkturen bara att synas i liten utsträckning och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Inflationen pekar ner

KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar det andra kvartalet nästa år. Samtidigt läggs finanspolitiken om i syfte att ge stöd åt den ekonomiska återhämtningen.

Konjunkturinstitutet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Läs hela rapporten här >>

#inflation #konjunkturinstitutet #konjunkturrapport #styrräntan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0