konjunkturinstitutet

21:a juni 2023
Ekonomi

KI-barometer: "Kortvarig lågkonjunktur"

Hoppfull analys för svenska ekonomin.
Johann Bernövall Johann Bernövall