Fastighet
2 min lästid

NCC bygger moské

11:e juni 2018, 16:16
NCC bygger moské
Utformningsförslag för moskén av Arkitekt Johan Celsing.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

NCC har inlett ett samarbete med Rinkebymoskéns Insamlingsstiftelse om att uppföra en moské i Rinkeby, i Stockholm. Moskén beräknas stå färdig år 2020 och totalentreprenaden förväntas uppgå till cirka 100 MSEK.

Projektet utförs i partnering, en samverkansform där parterna genomför uppdraget i nära samarbete med projektets bästa i fokus. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Därefter sker byggnation.

Illustration på utsidan av Rinkebymoskén.
Illustration utsidan av Rinkebymoskén. Utformningsförslag av Arkitekt Johan Celsing.

18 kupoler och ytor för bönerum

Den nya moskén kommer byggas vid Rinkeby allé. Platsen är i nära anslutning till det nya polishus som NCC nu uppför. Arkitekt Johan Celsing har tagit fram ett utformningsförslag för moskén där den är 5 000 kvadratmeter stor, har 18 kupoler samt ytor för bönerum, café och klassrum. Det slutgiltiga utformandet kommer parterna arbeta fram under projekteringsfasen.

– Det här uppdraget ger oss möjlighet att bygga vidare på de positiva erfarenheter vi har av att finnas på plats i Rinkeby, t ex genom polishuset som vi bygger, och att få vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av staden i stort. Det ska också bli väldigt roligt att byggnadstekniskt få uppföra en moské, säger Fredrik Anheim, avdelningschef NCC Building.

Illustration övre läktare i Rinkeby moské
Illustration övre läktare i Rinkeby moské. Illustration: Arkitekt Johan Celsing.

Rinkebymoskén beräknas klar 2020

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggnationen beräknas starta efter sommaren. Moskén beräknas stå klar under år 2020.

Affären beräknas uppgå till cirka 100 MSEK och kommer att orderregistreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building, under förutsättning att parterna kommer överens om riktpriset.

#ncc #rinkeby moske
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0