Mässor
2 min lästid

Malmös färdplan föredöme för Sveriges klimatomställning

19:e augusti 2022, 09:54
Malmös färdplan föredöme för Sveriges klimatomställning
Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö Stad. Foto: News Øresund - Thea Wiborg (CC BY 3.0)/Malmö Stad
Annika Wihlborg Annika Wihlborg
Like 0

I Malmö, som är en av Sveriges snabbast växande städer, finns Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030, LFM30. Färdplanen har tagits fram av byggbranschen och stöttas av Malmö stad. På Fastighetsmässan Syd kommer Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad, att hålla ett seminarium där hon berättar om arbetet med den lokala färdplanen.

Drygt tvåhundra aktörer har hittills anslutit sig till LFM 30, vilket innebär att de lovat att halvera sin klimatpåverkan och dessutom ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt senast 2025.Det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Därefter är målet att staden ska ha en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor till 2035.

–Idén till LFM 30 tillkom i samband med att Sverige fick sin nya klimatlagstiftning 2018, då regeringsuppdraget Fossilfritt Sverige inledde framtagandet av nationella färdplaner till 2045. Eftersom Malmö har skrivit under Agenda 2030 och införlivat det i sina styrsystem, bestämde vi oss för att, tillsammans med branschen, ta fram en lokal färdplan. I den lokala färdplanen bröt vi ner de nationella färdplanernas mål till lokal nivå med ambitionen att uppnå kraven enligt såväl Agenda 2030 som Parisavtalet, säger Josephine Nellerup.

Kunskapsplattform, inspirationskälla och testbädd

Hon betraktar LFM30 som en kunskapsplattform, tanken är att Malmö ska fungera som en testbädd där aktörer kan samverka. Malmös lokala färdplan för bygg- och anläggningssektorn består av ambitiösa mål. Josephine Nellerup betonar vikten för de anslutna aktörerna att gå från ord till handling.

–Vi har knappt åtta år på oss att nå 2030-målen. Malmö är dessutom en av Europas 100 klimatneutrala städer, vilket ytterligare höjer ribban. På mässan kommer jag att dela med mig av några goda exempel som kan bidra till att sprida erfarenheterna från vårt arbete med Malmös lokala färdplan. Samtliga aktörer som förbinder sig att följa färdplanen måste utgå från sina egna förutsättningar och premisser, men relativt få justeringar kan göra stor skillnad. En positiv effekt av arbetet med LFM30 är att många av de aktörer som anslutit sig följer färdplanen även på de övriga orter runtom i landet där de är verksamma, säger Josephine Nellerup.

#färdplan #fastighetsmässan #fastighetsmässan syd #klimatomställning #lfm30 #malmö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0