Infrastruktur Vägar
1 min lästid

Svevia reparerar Tingebron

16:e februari 2015, 08:43
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att under våren utföra reparationsarbete och bredda Tingebron i Högsby, Kalmar. Uppdraget är värt 8 miljoner kronor.

Anledningen är både behov av att reparera brokonstruktionen men också att bredda bron för att skapa bättre trafiksäkerhet för Högsbyborna.

Reparationerna omfattar ny överbyggnad inklusive kantbalkar och räcke på den befintliga bron. Svevia ska också utföra underhållsarbete på bron bygga en anslutande gång- och cykelväg.

– För gjutningsarbetet kommer vi att använda en så kallad formvagn. Det betyder att den form som vi använder för att gjuta den nya överbyggnaden fungerar som en vagn. När vi gjutit den första delen så skjuter vi fram vagnen till nästa etapp, tills vi tagit oss över bron, berättar Jörgen Kernell, Svevia.

Arbetet som startar under februari planeras att vara avslutat i månadsskiftet maj-juni.

– Under byggnadstiden kommer bron att vara helt avstängd och trafiken kommer att ledas om. Vår förhoppning är att reparationer och breddningsarbetet ska flyta på så att Högsbyborna så snart vårt arbete är besiktat och godkänt kan få tillgång till bron igen. 

#bro #broförbindelse #svevia #tingebron #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0