Vägar
1 min lästid

Markant ökning av tunga fordon som kör överlastade

18:e maj 2022, 10:38
Markant ökning av tunga fordon som kör överlastade
Foto: Peter Kirillov
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Det är Trafikverkets undersökning ”Tunga Fordons vikt i rörelse” för år 2021 som visar att överlastandelen för tunga fordon uppgår till 42 procent – en markant ökning från 2014 då överlastandelen uppmättes till 24 procent. År 2015 var överlastandelen 38 procent för att stiga ytterligare till 48 procent under perioden 20162018.

– Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

I ett pressmeddelande om undersökningen lyfter Trafikverket att bristande regelefterlevnad ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen samt ökade olycksrisker. Myndigheten understryker det faktum att överlastade tunga fordon ger allvarliga konsekvenser på trafiksäkerhet och framkomlighet, samt medför vägslitage som leder till ökade underhållskostnader som gör att Trafikverket behöver prioritera bort andra underhållsåtgärder på vägsidan. 

#lastbilar #mätning #trafikverket #tunga fordon
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0