Vägar
1 min lästid

Regeringen vill öka maxlängden för lastbilar

9:e maj 2022, 08:06
Regeringen vill öka maxlängden för lastbilar
Genrebild: Pixabay
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Förslaget innebär att det ska vara tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter.

– Möjligheten att köra med längre lastbilar är efterfrågad av branschen och ger ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Redan för några år sedan fattade regeringen beslut om att tillåta tyngre fordon på vägarna och nu går vi vidare med lastbilarnas längd. Det här är åtgärder som stärker industrins konkurrenskraft och minskar transporternas klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Enligt Infrastrukturdepartementets pressmeddelande om förslaget ska lastbilarna ska få köras i högst 80 kilometer i timmen på de utsedda vägarna.

Trafikverkets beräkningar visar att tillåtande av längre lastbilar kan minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent.

Regeringen anmäler förslaget till EU-kommissionen, varefter man sedan kan fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.

#eu #lastbilar #regeringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0