Gryaab

20:e april 2016
VA

Konsultfirma får uppdrag av GRYAAB

Uppdraget löper inledningsvis tom juni 2016 och uppgår till ca 500 timmar.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm