Infrastruktur VA
3 min lästid

Nya vattenreningsverket Bornsjöverket invigt

8:e september 2017, 11:30
Nya vattenreningsverket Bornsjöverket invigt
Bildkälla: Stockholm Vatten och Avfall
Hans Grindal Hans Grindal
Like 0

Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion. Under höstmånaderna ska det rena vattnet i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året bidrar det till dricksvattenförsörjningen i staden. Sjön ligger söder om Stockholm i Botkyrka och Salems kommuner. Den har en fascinerande historia som vittnar om det långsiktiga miljöarbete som genomsyrar Stockholm Vatten och Avfall.

Den 7 september invigdes Bornsjöverket av Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholm Vatten och Avfalls VD Krister Schultz. Det nya verket visades för inbjudna gäster som även fick lära sig mer om Bornsjön och det långsiktiga miljöarbetet kring reservvattentäkten. Världsfotografen och filmaren Mattias Klum, som är Sveriges vattenambassadör, förde ett samtal om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vattens VD Anna Linusson.

– Bornsjöverket symboliserar på många sätt hur vi arbetar på Stockholm Vatten och Avfall, med en långsiktig tanke i allt vi gör och stor omtanke om miljön, säger Krister Schultz, VD på Stockholm Vatten och Avfall.

I slutet av 1800-talet insåg Stockholms stad det ohållbara i att ta dricksvattnet från samma plats som man släppte ut orenat avloppsvatten, det vill säga Årstaviken. Blickarna vändes mot Bornsjön, som blev en viktig kugge i maskineriet att försörja Stockholm med dricksvatten. Samtidigt som staden 1899 köpte marken för att bygga Norsborgs vattenverk, så köptes även större delen av Bornsjöns nederbördsområde för att säkra skyddet av den viktiga vattentäkten. År 1920 blev sjön fridlyst vilket än idag innebär att man inte får bada, fiska, åka båt eller beträda isen vintertid.

Idag äger Stockholm Vatten och Avfall över 90 procent av sjöns nederbördsområde, vilket är stora landområden i Salems, Botkyrka och Södertälje kommuner. De har ansvar för att bevara sjön och området för framtiden, och sköter allt från tillsyn av sjön till skogsvård, viltvård och jordbruk. Bland annat tas omkring 600 prover på vattnet per år. Här bedrivs även olika försök och forskning med fokus på miljön.

Även om man har tagit väl hand om Bornsjön är fosforhalten i bottensedimentet hög. Nu tar Stockholm Vatten och Avfall ännu ett gigantiskt kliv för att trygga sjön. Det nya världsunika vattenreningsverket Bornsjöverket ska under höstarna rena sjövattnet från fosfor. Målet är att återskapa sjöns naturliga tillstånd. Arbetet är långsiktigt – om ungefär 30 år kommer vi att se full effekt.

Bornsjöverket kommer övriga året bidra till dricksvattenproduktionen vid Norsborgs vattenverk. Tio procent av råvattnet tas då från Bornsjön och det första reningssteget i dricksvattenproduktionen genomförs på Bornsjöverket. Därefter leds vattnet för resterande rening i Norsborg som tar övrigt råvatten från Mälaren. Bornsjön bidrar därmed återigen till stockholmarnas dricksvatten, precis som för 100 år sedan.

– Med en långsiktigt hållbar strategi för hur vi hanterar dricksvattenförsörjningen i vår region skapar vi förutsättningarna för att vår stad ska kunna fortsätta växa, säger Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad.

Bildkälla: Stockholm Vatten och Avfall

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0