Hamnar
22:a april 20202 min lästid

Vätgassatsning i Gävle hamn

22:a april 20202 min lästid
Vätgassatsning i Gävle hamn
Källa: Vätgas Sverige / Gävle Hamn
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Det är Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft som nu utreder möjligheterna för en vätgasanläggning inom Gävle hamn.

Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation. Vätgasen kan sedan nyttjas vid behov eller distribueras och säljas till externa köpare.
– Det här är en av flera möjligheter för att Gävle Hamn ska kunna erbjuda sina operatörer och kunder en långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Det möjliggör dessutom infrastruktur för att även transporter till och från hamnen samt inom regionen i framtiden kan ske hållbart, säger Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn i ett pressmeddelande.

Förstudie klar efter sommaren

En förstudie startas nu och beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som kommer genereras från produktionen.

Bild: Vätgas Sverige

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0