Hamnar
2 min lästid

Visionen om Europas modernaste skogshamn

4:e mars 2022, 16:34
Visionen om Europas modernaste skogshamn
I den övre vänstra delen syns den befintliga Farekajen. Den nya hamndelen anläggs i anslutning till den och rakt bakåt mot bergmassorna från tunnelprojektet. Dessa bergmassor kommer användas inom projektet för att höja marknivån och därmed klimatanpassa hamnen. Fotograf: Jonas Arneson
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Farehamnen är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt där uppförande av stadsdelen Västerport och ett nytt dubbelspår i tunnel under mark ingår.

–  När spåren förläggs i tunnel under Varberg öppnas staden ner mot havet och genom att flytta den befintliga hamnverksamheten till en ny hamndel frigörs ytor där stadsdelen Västerport kan växa fram. Samtidigt skapas förutsättningar för en ny hållbar hamnverksamhet som kan möta en stark efterfrågan på export av skogsprodukter, säger Marie Johansson, projektledare för Varberg kommun.

Med en terminalyta på cirka 90 000 kvadratmeter med en 325 meter lång kaj och en pir på 140×40 meter, utgör markförutsättningarna en utmaning.

– Markytan höjs för att minimera konsekvensen vid en havsnivåhöjning. Vi behöver också förstärka ytorna för att dimensionera ytan för kommande belastning.

I projektet förbereds även för satsningar på höjd digitaliseringsgrad, elektrifiering och automatisering. Bland annat planeras en omfattande laddinfrastruktur för hamnens egen fordon- och maskinpark samt för kunders fartyg och transportfordon.

Kostnaden uppgår till 577 miljoner.

– Utifrån de gjorda kalkylerna på hela projektet finns idag en uppskattad fördyring på cirka 200 miljoner avseende projektets totala budget. Till stor del är detta kopplat prisökningar på stål, betong och asfalt som är tunga materialposter i projektet. Hur stor den faktiskt blir är också kopplat till indexreglering, säger Johansson.

#europas modernaste skogshamn #farehamnen #fördyrat hamnprojekt #skogshamn #varberg #varbergs kommun
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0