Hamnar
12:e januari 20222 min lästid

Göteborgs Hamn och Stena Line har skrivit flyttavtal

12:e januari 20222 min lästid
Göteborgs Hamn och Stena Line har skrivit flyttavtal
En tänkbar visionsbild av Arendal vid en flytt av Stena Lines trafik och terminalverksamheter till området. Illustration: Göteborgs Hamn AB/Stena Line.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Parterna ska samarbeta för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal från 2027. Ett nytt färjeläge ska främja Stena Lines förutsättningar för att växa och genomföra framtida satsningar för att uppfylla sitt mål om en helt fossilfri verksamhet 2050. Detta möjliggör flytt av tung trafik ut ur staden vilket gynnar Göteborgs Stads stadsutvecklingsplaner.

Stena Line och Göteborgs Hamn har undertecknat ett inriktningsavtal som innebär att man ska arbeta för att hitta en ny placering av färjerederiets terminaler och hamnverksamhet i Arendal.

Ambitionen är både att stärka Göteborg som ett hållbart nordiskt godsnav och den gemensamma visionen om hållbar sjöfart och hamnhantering, vilket går hand i hand med kommunens planer på att utveckla en tät blandstad längs älvstränderna. Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn.

– Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten, säger Niclas Mårtensson, vd på Stena Line.

Stena Line, Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn AB har ett nära samarbete som sträcker sig flera år tillbaka. Avtalet för tomterna där Danmarks- och Tysklandsterminalerna ligger har tidigare förlängts till år 2035. Man har tagit höjd för en tidigare avflyttning i avtalen om detta skulle påkallas av stadsutvecklingen vilket nu har aktualiserats som en följd av beslutet om att genomföra Lindholmsförbindelsen.

– Efter att hamnen säkrat mark och avtal med kringliggande verksamheter finns nu en lämplig fysisk plats och en grundläggande layout. Med det har vi tillsammans skapat förutsättningar för att kunna gå vidare med ett ersättningsläge som gynnar Stena Lines verksamhet, som är rimmar med hamnens ambition att konsolidera hamnverksamheterna i ytterhamnarna, samtidigt som staden får tillgång till centrala ytor för stadsutveckling, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

#arendal #fossilfritt #göteborg stad #göteborgs hamn #hållbarget #stadsutveckling #stena line
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0