Hamnar
3 min lästid

Ett steg närmare nav för transport av infångad koldioxid

13:e december 2021, 15:22
Ett steg närmare nav för transport av infångad koldioxid
CinfraCap illustration. Bild: Göteborgs Hamn.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Energimyndigheten har beviljat delfinansiering av samverkansprojektet CinfraCap, vilket innebär ett steg närmare en gemensam infrastruktur för infångad koldioxid i Göteborgs Hamn.

Under 2020/2021 startade samverkansprojektet CinfraCap en förstudie som visade att en delad logistik- och infrastrukturlösning för transport och mellanlagring av koldioxid från industrigrind till kajkant är möjlig.

– Infrastrukturen i Göteborgs Hamn kan få en avgörande betydelse för att kunna transportera infångad koldioxid från hela landet till förvaring under havets botten. Nu har vi glädjande nog fått besked att Energimyndigheten går in med delfinansiering och vi kan jobba vidare i fas två i projektet. Där kommer vi att fokusera på att uppskatta avgifter för nyttjande av infrastrukturens olika anläggningar såsom förvätskningsanläggning och mellanlager, samt utveckla en fungerande affärsmodell för CinfraCap. Detta gör vi med hänsyn till övriga delar i värdekedjan och i samklang med nödvändiga regelverk som omgärdar CCS/Bio-CCS, säger Anna-Karin Jannasch från Nordion Energi AB, delprojektledare för CinfraCap, i ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn.


Klimatmålen i fokus
Potentialen för CinfraCap är lovande, enligt förstudien som presenteras under våren 2021 visat. Bara från parternas fullt utbyggda anläggningar räknar man med att kunna lagra cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Detta motsvarar 75 procent av utsläppen från inrikes transporter i Västra Götalandsregionen.

– Genom att göra infrastrukturen tillgänglig för alla, så kallad tredjepartstillträde, är vi övertygade om att CinfraCaps infrastruktur kommer bidra till ytterligare betydande minskningar av koldioxidutsläpp. Något som vi liksom många andra strävar efter för att nå uppsatta klimatmål, säger Anna-Karin Jannasch.


Fakta: CinfraCap
CCS, CarbonCapture and Storage, ses idag som en viktig nyckelåtgärd i den globala omställningen till klimatneutralitet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill parterna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja. CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel projekt inom satsningen Klimatledande processindustri, Preem CCS och ZEROC, samt även NorthernLights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

Fakta: CCS
CCS, CarbonCaptureStorage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Appliceras CCS med koldioxid från en biogen källa, så kallad BECCS/bio-CCS, skapas till och med negativa utsläpp.

Beskrivning av illustration:
1. Infångningsanläggningar för koldioxid.2. Gasformig eller flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
3. CinfraCaps mottagningsstation, förvätskningsanläggning samt mellanlager i Göteborgs hamn.
4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs och på sikt omvandlas till fast materia.

#cinfracap #göteborgs hamn #koldioxidlagring
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0