Infrastruktur
2 min lästid

Klart att flytta rester från t-banebygget till sjöss

29:e september 2021, 11:18
Klart att flytta rester från t-banebygget till sjöss
(Bild till vänster) Stockholm stad
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I ett pressmeddelande skriver Stockholms stad att man nu påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Det är stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden som kommer att använda materialet som utfyllnad när nya gator och kvarter byggs.

Till en början tar Norra Djurgårdsstaden emot bergmaterial från arbetstunneln på Blasieholmen, som ansluter till förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården mot Nacka. I förlängningen kan det bli aktuellt med fler samarbeten inom ramen för avtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad som nu finns på plats.

Över 50 000 lastbilstransporter sparas

För att minska antalet lastbilstransporter genom Stockholm city kommer bergmaterialet att transporteras med båt från Blasieholmen till Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Premiärturen med det första bergmaterialet kommer att avgå runt årsskiftet, enligt Stockholm stad som skriver att man kommer spara över över 50 000 lastbilstransporter.

Fredrik Bergman genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm stad:

”Genom att använda båt för transport kan många lastbilstransporter sparas genom Stockholms city och det möjliggör dessutom att vi kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer. Genom det här samarbetet minskar vi både klimatpåverkan och återvinner material lokalt i Stockholm”, säger Fredrik Bergman.

Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm, Region Stockholm:

”Det är ett känsligt läge på Blasieholmen och det finns inte heller snabb och bra access till större vägar, som på de flesta andra ställen där vi bygger. Därför har vi jobbat länge för att få till en lösning där bergmassorna lastas på pråm istället”, säger Andreas Burghauser.

Så här långt har stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden hanterat cirka 700 000 ton massor på platsen, vilket ska ha sparat cirka 100 000 transporter med tung trafik.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0