Gruva
2 min lästid

Gruvbolaget: "tillgångarna har ökat med 90 procent"

16:e februari 2015, 08:37
Gruvbolaget:
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Resultaten från 2014 års beräkningar av Bolidens mineraltillgångar och mineralreserver innehåller ökningar av mineraltillgångarna i Garpenberg och Kankberg samt den tidigare kommunicerade ökningen av mineralreserverna i Aitik. Boliden utvidgar prospekteringsverksamheten till att också omfatta Outokumpufältet och Kuhmo i Finland.

– Fokus för Bolidens prospekteringsverksamhet under 2014 har varit i anslutning till gruvorna i Sverige och Irland samt fältprospektering i norra Sverige. Vi har uppnått goda resultat i Garpenberg där tillgångarna har ökat med 90 procent, dock med lägre halter. Överlag har mineralreserver tillförts i större mängd än brytningen i de flesta gruvor. I och med förvärvet av prospekterings-rättigheterna i Outokumpufältet och Kuhmo kommer Boliden att med start 2015 utöka prospekteringen till att även omfatta dessa områden. I första hand riktar vi in oss på den gruvnära prospekteringen runt Kylylahtigruvan, säger Jan Moström, President Boliden Mines.

Resultat 2014

Aitik
Aitik bröt under året 39 miljoner ton malm. I samband med att Boliden i maj 2014 presenterade utbyggnadsplanerna för Aitik, med en ökad produktionsnivå till 45 miljoner ton per år från och med 2017 publicerades en ny malmbasberäkning med kraftiga ökningar av mineralreserverna. Förändringarna sedan i maj är små med en ökning av reserven med 4 procent och motsvarande minskning av tillgångarna. Snitthalten för koppar i mineralreserven är 0,22 procent.

Garpenberg
I Garpenberg har mineralreserven ökat med 1,3 miljoner ton (3 procent), dock med lägre halter. Detta beror dels på låga halter i tillkommande områden, dels på att årets produktion varit i områden med högre halter än reservens medelhalt. Mineraltillgångarna har ökat med 35 miljoner ton (90 procent) efter tillskott av områden med låga halter. Snitthalterna för zink och silver i mineralreserven är 4,3 procent respektive 120 g/t.

Bolidenområdet
I Bolidenområdet har mineraltillgångarna ökat med 800 kton medan reserverna minskat ungefär lika mycket (930 kton). Det är framförallt prospektering vid gruvan Kankberg som gett positiva resultat. Snitthalterna i mineralreserverna är för zink och koppar i de komplexa sulfidmalmerna 5,4 procent respektive 0,5 procent och för guld i guldmalmerna 3,5 g/t.

Tara
Mineralreserven i Tara har ökat med 2,2 miljoner ton (17 procent) genom att mineraltillgångar uppgraderats. De adderade kvantiteterna har något lägre halt vilket lett till en haltsänkning i mineralreserven. Ökningen i mineralreserven har så gott som ersatt årets brytning om 2,3 miljoner ton malm, snitthalten för zink i mineralreserven är 6,6 procent.

Kylylahti
Boliden förvärvade Kylylahtigruvan i oktober 2014. Under året har i princip ingen prospektering bedrivits i området. Mineralreserven minskar med årets brytning som låg på 670 000 ton malm. Snitthalten för koppar i mineralreserven är 1,58 procent.

#aitik #boliden #garpenberg #gruva
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0