Gruva
2 min lästid

LKAB presenterar delår: Sänkta priser påverkar

14:e augusti 2023, 14:06
LKAB presenterar delår: Sänkta priser påverkar
Pressbild: LKAB
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Nettoomsättningen för kvartalet nådde 9 350 Mkr, jämfört med föregående års 12 375 Mkr. Denna nedgång hänfördes främst till lägre järnmalmspriser och minskade leveransvolymer. Rörelseresultatet uppgick till 2 257 Mkr, vilket även påverkades av högre kostnader, inklusive ökade energipriser och andra insatsvaror samt insatser för att säkerställa produktionskapaciteten.

Produktionen för det andra kvartalet var 5,3 miljoner ton (Mt), något lägre än föregående års 5,7 Mt. Produktionen påverkades av planerade underhållsstopp, produktionsstörningar och begränsad rågodsbrist i Kiruna på grund av en seismisk händelse som inträffade 2020.

Transportutmaningar och omfattande underhållsarbeten på Malmbanan försämrade även transportkapaciteten och begränsade gruvbrytningen i Svappavaara under sommaren.

På den globala marknaden låg spotpriset för järnmalmsprodukter fortsatt högt, men lägre än samma period föregående år, med ett genomsnitt på 111 USD per ton under kvartalet. De marknadsnoterade pelletspremierna minskade med cirka 30 USD per ton jämfört med föregående år.

LKAB har också ansökt om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten i Kiruna, som är Europas största kända fyndighet för sällsynta jordartsmetaller. Denna ansökan följer på ökade mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetallsoxider, och om bearbetningskoncessionen godkänns, ger detta företaget möjlighet att fortsätta utveckla fyndigheten och förbereda en miljötillståndsansökan.

#delårsrapport #lkab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0