Gruva
14:e januari 20222 min lästid

Dom: Fortsatt grönt ljus för Kaunisvaaragruvan

14:e januari 20222 min lästid
Dom: Fortsatt grönt ljus för Kaunisvaaragruvan
Kaunis. Av: Petra Älvstrand
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Mark- och miljödomstolen säger nej till Naturvårdsverket, Kaunis Iron får fortsätta sin verksamhet i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Däremot begränsar domen produktionsökningar inom ramen för det befintliga tillståndet.

– Det här är en viktig dom för hela den svenska industrin, att beviljade tillstånd gäller, konstaterar Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron, i ett pressmeddelande.

Kravet på att helt återkalla tillståndet som Naturvårdsverket ställt nekas alltså av domstolen. Domen begränsar däremot utökad produktion inom ramen för nuvarande tillstånd till 7 miljoner ton årligen, vilket motsvarar dagens produktionsnivå. Anledningen är att domstolen anser att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:

– Den här domen är viktig inte bara för oss, den är viktig för vår nationella industri rent principiellt för att trygga att vi har ett fungerande rättssystem för våra tillståndsprocesser. Att vi kan lita på att beviljade tillstånd faktiskt gäller, vilket domen tydligt poängterar.

– Vi har redan en stor osäkerhet i processerna för nya tillstånd, om dessutom nu gällande tillstånd kan rivas upp skapar vi en fullständigt osäker tillvaro där tillväxtskapande investeringar blir snudd på omöjliga. För Sveriges framtid som industriellt ledande i vår sektor vore det givetvis inget mindre än en katastrof, konstaterar Dagertun och tillägger:

– Domen visar att vi har haft rätt i sak. De skäl till miljöpåverkan Naturvårdsverket har lyft för att återkalla vårt tillstånd har alltså varit felaktiga. Det är givetvis en stor lättnad för oss, för våra anställda, leverantörer, kunder och samhället vi verkar i.

–Domen begränsar framtida produktionsökningar och löser heller inte våra långsiktiga behov. Vi vill därför så fort som möjligt få till en huvudförhandling om vår ansökan om ett nytt utökat tillstånd. Först då kan vi förverkliga vår vision om en hållbar gruvverksamhet för kommande generationer i Tornedalen.

Dagertun riktar sig också direkt till Naturvårdsverket som begärt att Kaunis Iron tillstånd skulle återkallas:

– Givetvis är det också så att det skulle vara provocerande om Naturvårdsverket överklagar efter att domstolen nu sagt sitt efter en process på tre och ett halvt år. Särskilt med tanke på att vi har prövningen av vårt nya tillstånd på agendan. Låt oss nu arbeta med vår nya ansökan istället, vi behöver komma framåt för att säkerställa en för miljön fortsatt säker gruvbrytning i Pajala.

#gruva #gruvverksamhet #kaunis iron #mark- och övermiljödomstolen #naturvårdsverket #pajala #tornedalen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0