Industri
2 min lästid

Perstorp söker miljardstöd för hållbar metanolanläggning

4:e mars 2022, 16:06
Perstorp söker miljardstöd för hållbar metanolanläggning
Stenungsund Kemiindustri. Bild: Perstorp
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Project Air omfattar byggnation av en produktionsanläggning för hållbar metanol i Stenungsund. En satsning som kan reducera världens koldioxidutsläpp med 400 000 ton, motsvarande nära 1 procent av hela Sveriges nuvarande utsläpp, enligt ett pressmeddelande från Perstorp.

Kemiföretaget menar att genomförandet av Project Air kan innebära en kraftigt ökad efterfrågan på biogas i Sverige. I framställningen av hållbar metanol används biogas, vätgas från elektrolys samt restströmmar och koldioxid som återvinns från Perstorps befintliga verksamhet. Projektet använder med andra ord kolatomer som annars skulle blivit till koldioxidutsläpp.

Målsättningen är att nå storskalig produktion av hållbar metanol, som sedan ingår i kemiprodukter med en stor mängd olika applikationsområden, redan 2026.

En förutsättning för att kunna genomföra projektet framgångsrikt är att det finns tillgång till biogas i tillräckliga volymer för industriellt bruk till marknadsmässiga priser. Biogas är dock en bristvara idag, vilket belystes av EU i responsen till Project Airs tidigare ansökan om stöd ifrån innovationsfonden.

– Eftersom kemiindustrin är så viktig för den totala omställningen i samhället, så är det angeläget att Project Air blir verklighet. Projektet utgör en unik möjlighet, men också en utmaning för svensk industri- och energipolitik. Det kommer att vara ett av många industriella transformationsprojekt med behov av biogas som insatsvara, vilket Sverige behöver ta höjd för, säger Jan Secher, vd för Perstorp Group.

Enligt Perstorps bedömning har Project Air, med sin uppdaterade ansökan, goda möjligheter att godkännas av EU:s Innovationsfond men man undersöker även alternativa finansieringsvägar.

Projektets totala investering beräknas till cirka 2 457,5 miljoner kronor.

#eu:s innovationsfond #hållbar metanol #investeringsstöd #perstorp #project air #stenungsund
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0