Energi
3 min lästid

Nya miljoner ska snabba på elektrifiering av tung trafik

10:e november 2021, 12:46
Nya miljoner ska snabba på elektrifiering av tung trafik
Bildkälla: Vinnova
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Staten och ett antal ledande industriföretag satsar nu stort på elektrifiering av tunga vägtransporter för minskad klimatpåverkan. Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp och fram till idag har förnybara drivmedel i stort sett varit den enda lösningen för omställning till klimatneutralitet. Detta framgår av ett pressmeddelande från Vinnova.

Omställning till ett elektrifierat godstransportsystem är ett att många viktiga steg i riktning mot ett hållbart samhälle. Staten och industrin går nu tillsammans in med drygt 400 miljoner kronor för att stödja de två projekten Reel och E-Charge. Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

– Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande FFI.

Uppskalning av regionala elektrifierade transportflöden

I projektet Reel, som nu skalas upp, kommer 40 batterielektriska lastbilar att nyttjas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, men med koncentration inom Mälardalen, Skåne och Västra Götaland. Både prototyper och serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16-74 ton kommer att ingå.

Därtill kommer projektet att inkludera laddinfrastruktur med digitalt kopplat systemstöd vid depåer, logistikterminaler och andra viktiga logistikpunkter. Projektet samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, städer och universitet i projektet.

– Omställning till en fossilfri värld kräver innovation i hela samhället. Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

Systemlösningar för långväga transporter med batterielektriska fordon

Projektet E-Charge utvecklar batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer, och laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider.

Projektet kombinerar utvecklingsarbete inom flera tematiska områden med forskning på en integrerad systemnivå för att bygga kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem.

– I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el, vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Han trycker också på att projektet rent systemmässigt kommer ge användbara resultat till regeringens tillsatta elektrifieringskommission.

Båda projekten sätter igång omedelbart och löper till och med 2024.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0