Fastighet
3 min lästid

Stabil framtidstro bland bostadsrättsägare

24:e juni 2021, 11:12
Stabil framtidstro bland bostadsrättsägare
|
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Endast en av tio bostadsrättsägare är oroliga för hur föreningen ska fungera under året, enligt SBCs senaste rapport. Bland de få som bekymrar sig är det vanligast att känna oro för att kommersiella hyresgäster ska behöva stänga och att föreningen på så sätt ska förlora inkomster.

I SBCs Bostadsrättsrapporten 2021 uppger endast åtta procent av landets bostadsrättsägare att de oroar sig för hur deras bostadsrättsförening ska fungera i år. Hur stor oron är skiljer sig dock bland de som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse och de som inte gör det. Bland de som sitter med i styrelsen uppger 17 procent att de är oroliga, motsvarande siffra bland de som inte gör det är endast fem procent.

Bland de som bekymrar sig är oron främst på grund av att kommersiella hyresgäster ska behöva stänga sin verksamhet, vilket i sin tur skulle leda till utebliven inkomst till föreningen. Detta är det främst män som känner sig oroliga för, något som 48 procent uppger. Motsvarande siffra bland kvinnor är endast 15 procent.

– Det är positivt att det inte är särskilt många som oroar sig för hur deras bostadsrättsförening ska fungera med tanke på det år vi har bakom oss. Det tyder på att det finns en stabilitet bland landets föreningar. Trots detta har många kommersiella fastigheter drabbats hårt av krisen vilket också påverkar bostadsrättsföreningar. Under året som gått har vi fått många frågor om lokalhyresgäster som inte kan betala hyran. I sådana situationer är det viktigt att ha koll på vilka rättigheter och skyldigheter som gäller men också vad som skulle kunna befria en part från skyldigheter som exempelvis att betala hyran, säger Marie Östlund, Bostadsrättsspecialist på SBC.

Informativt men mer kunde ha gjorts
Rapporten visar också att många bostadsrättsägare är nöjda med hur föreningen informerat om riktlinjer och försiktighetsåtgärder under pandemin. Det uppger 48 procent. Dock svarar elva procent att mer kunde ha gjorts och 33 procent är inte alls nöjda. Bland de som sitter i styrelsen uppger dock endast 17 procent att föreningen inte informerat om riktlinjerna.

– Många styrelsemedlemmar befinner sig i den äldre åldersgruppen och har haft svårare att ta till sig den nya tekniken för exempelvis digitala möten. Detta har lett till att somliga boende upplevt informationen från styrelsen som bristfällig. Det har också resulterat i ett minskat antal beslutsmöten som bidragit till att vissa åtgärder skjutits på framtiden. Med vaccinationer och lättande restriktioner finns det anledning att tro att många föreningar vill dra igång allt fler ombyggnadsprojekt som tidigare skjutits upp. Då gäller det att vara ute i god tid för att få de mest attraktiva entreprenörerna och priserna, något som man som förening egentligen kan företa redan nu utan större risk, säger David Jost, Chef projektledning på SBC.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0